Truyền thông Trung Quốc đã loan tin về khả năng dân số trong nước sụt giảm /// Reuters

Trung Quốc giảm dân số?

1
Tờ Financial Times hôm qua dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Trung Quốc chuẩn bị công bố kết quả tổng điều tra dân số, được thực hiện 10 năm/lần, theo đó lần đầu tiên ghi nhận xu hướng dân số giảm trong vòng 50 năm.
Dân số Nhật Bản giảm kỷ lục

Dân số Nhật Bản giảm kỷ lục

0
Dân số Nhật Bản đã giảm ở mức kỷ lục 244.000 người trong năm 2013, theo ước tính của Bộ Y tế nước này.