Giảm nhiều môn học bắt buộc ở cấp trung học phổ thông

0 Thanh Niên Online

Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa công bố Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, trong đó cấp trung học phổ thông sẽ giảm nhiều môn học bắt buộc.

Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ tăng quyền lựa chọn của người học /// NGỌC THẮNG
Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ tăng quyền lựa chọn của người học
NGỌC THẮNG

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12). Hệ thống môn học và hoạt động giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học tự chọn.

Thời gian thực học trong một năm học tương đương 35 tuần. Các cơ sở giáo dục có thể tổ chức dạy học 1 buổi/ngày hoặc 2 buổi/ngày. Cơ sở giáo dục tổ chức dạy học 1 buổi/ngày và 2 buổi/ngày đều phải thực hiện nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất đối với tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước.

Tiểu học đã có môn học tự chọn

Chương trình cấp tiểu học bao gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: tiếng Việt, toán, đạo đức, ngoại ngữ 1 (ở lớp 3, lớp 4 và lớp 5); tự nhiên và xã hội (ở lớp 1, lớp 2 và lớp 3); lịch sử và địa lý (ở lớp 4 và lớp 5); khoa học (ở lớp 4 và lớp 5); tin học và công nghệ (ở lớp 3, lớp 4 và lớp 5); giáo dục thể chất, nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm (trong đó có nội dung giáo dục của địa phương).

Nội dung môn học giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần; nội dung hoạt động trải nghiệm được thiết kế thành các chủ đề; học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.

Đáng chú ý, ngay từ tiểu học chương trình mới đã có các môn học tự chọn: tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ 1 (ở lớp 1, lớp 2). Tuy nhiên, có lưu ý với cơ sở giáo dục chỉ có điều kiện tổ chức dạy học 6 buổi/tuần không bố trí dạy học các môn học tự chọn.

Nhiều môn học tích hợp ở cấp trung học cơ sở   

Ở cấp trung học cơ sở, các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, gồm: ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục công dân, lịch sử và địa lý, khoa học tự nhiên, công nghệ, tin học, giáo dục thể chất, nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm, nội dung giáo dục của địa phương.

Mỗi môn học công nghệ, tin học, giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần; hoạt động trải nghiệm được thiết kế thành các chủ đề; học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.

Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc đều tích hợp nội dung giáo dục hướng nghiệp. Ở lớp 8 và lớp 9, các môn học công nghệ, tin học, khoa học tự nhiên, nghệ thuật, giáo dục công dân, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và nội dung giáo dục của địa phương có học phần hoặc chủ đề về nội dung giáo dục hướng nghiệp. Các môn học tự chọn: tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ 2.

Học sinh trung học phổ thông được lựa chọn 5 môn học

Cấp THPT được xem là giai đoạn định hướng nghề nghiệp. Ở cấp học này, các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc giảm mạnh, bao gồm: ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương.

Môn giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được thiết kế thành các chủ đề; học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.

Các môn học được lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp gồm 3 nhóm môn. Trong đó, nhóm môn khoa học xã hội: lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật; nhóm môn khoa học tự nhiên: vật lý, hóa học, sinh học.

Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật: công nghệ, tin học, nghệ thuật. Nội dung mỗi môn học thuộc nhóm này được thiết kế thành các học phần, học sinh được lựa chọn học phần phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường. Học sinh chọn 5 môn học từ 3 nhóm môn học trên, mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn.

Chương trình cũng thiết kế các chuyên đề học tập, tạo thành cụm chuyên đề học tập của môn học giúp học sinh tăng cường kiến thức và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp. 

Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập từ 10 đến 15 tiết; tổng thời lượng dành cho cụm chuyên đề học tập của một môn là 35 tiết. Ở mỗi lớp 10, 11, 12, học sinh chọn 3 cụm chuyên đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường.

Các trường có thể xây dựng các tổ hợp môn học từ 3 nhóm môn học và chuyên đề học tập nói trên để vừa đáp ứng nhu cầu của người học vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường. Học sinh có thể đăng ký học ở một cơ sở giáo dục khác những môn học và chuyên đề học tập mà trường học sinh đang theo học không có điều kiện tổ chức dạy.

Đây là căn cứ để xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục. Chương trình tổng thể sẽ được tiếp tục xem xét để ban hành chính thức cùng với các chương trình môn học và hoạt động giáo dục.

Bạn đọc có thể xem toàn văn Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể TẠI ĐÂY

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm