Giãn tĩnh mạch /// Shuttestock

Bị giãn tĩnh mạch, hãy thử các mẹo sau

08:18 28/06/2020 0

Trong các tĩnh mạch, có rất nhiều các van nhỏ mở ra và đóng lại giúp máu chảy đến tim theo một hướng nhất định. Nếu các tĩnh mạch này bị hư hỏng hoặc suy yếu, máu bị chảy ngược lại khiến các tĩnh mạch bị sưng và giãn ra.