20 năm tập đi gian khó

20 năm tập đi gian khó

03:00 15/08/2013 0

Người khuyết tật ở Việt Nam mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một khó khăn, nhưng có điểm chung là họ phải nỗ lực gấp nhiều lần người bình thường để sống, để tồn tại, để có ích.