Giãn thuế cho doanh nghiệp

0 Thanh Niên Online

Hôm qua 23.5, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 83, hướng dẫn chi tiết các cơ chế, thủ tục, đối tượng được hưởng gói hỗ trợ thuế của Chính phủ.

Giãn thuế cho doanh nghiệp

Giãn 6 tháng thuế VAT

Cụ thể, các doanh nghiệp (DN) được giãn 6 tháng thuế giá trị gia tăng (VAT). Theo đó, thời hạn nộp tháng 4 được giãn đến ngày 20.11.2012; tháng 5 giãn đến 20.12.2012; tháng 6.2012 giãn đến 21.1.2013. Tuy nhiên, các mặt hàng nhập khẩu sẽ không được giãn trong đợt này.

Các đối tượng được giãn VAT gồm DN nhỏ và vừa (DNNVV), hợp tác xã (HTX) và các DN sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày... Riêng các DNNVV kinh doanh xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không được giãn, nhưng nếu có kinh doanh thêm các lĩnh vực khác thì những lĩnh vực này vẫn được giãn. Các DN được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty sẽ không được gia hạn VAT.

Các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động được ưu tiên giãn, gia hạn thuế

Hiện nay, theo quy định DN nhỏ có tổng nguồn vốn từ 20 tỉ đồng trở xuống, lượng lao động (LĐ) từ 10-200 người và DN vừa có tổng vốn từ 20-100 tỉ đồng, LĐ từ trên 200-300 người. Theo Thông tư 83, số vốn làm căn cứ xác định DNNVV là tổng nguồn vốn được thể hiện trong bảng cân đối kế toán lập ngày 31.12.2011. Trường hợp DN mới thành lập, số vốn điều lệ được tính dựa trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu. Số LĐ bình quân năm làm căn cứ là LĐ mà DN sử dụng thường xuyên trong năm 2011, không kể LĐ có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng. DN sử dụng nhiều LĐ là DN có tổng số LĐ sử dụng thường xuyên bình quân năm 2011 trên 300 người trở lên, không kể LĐ có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng.

Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Bên cạnh VAT, các DN được gia hạn 9 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với số thuế phải nộp của năm 2010 trở về trước mà đến ngày 10.5.2012 DN chưa nộp ngân sách nhà nước. Đối tượng được gia hạn gồm DNNVV (không bao gồm DNNVV kinh doanh trong các lĩnh vực xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và DN được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc các tập đoàn, tổng công ty). Các DN khác cũng được miễn gồm DN sử dụng nhiều LĐ; DN sản xuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất, vận tải đường thủy, sản xuất thép, xi măng, bất động sản. Một điểm đáng chú ý là các DN trên sẽ không bị tính phạt chậm nộp trong thời gian kể từ ngày 1.1.2012 đến hết ngày 30.9.2012 đối với số thuế TNDN chưa nộp.

Tương tự, sẽ gia hạn 9 tháng số thuế phải nộp của năm 2011 mà DN chưa nộp. Tuy nhiên, ưu đãi này chỉ dành cho DN sản xuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất, vận tải đường thủy, sản xuất thép, xi măng (trừ DNNVV kinh doanh trong lĩnh vực này) và DNNVV trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Không tính phạt chậm nộp trong thời gian kể từ ngày 1.4 đến hết ngày 31.12.2012 đối với số thuế TNDN chưa nộp ngân sách nhà nước của các DN này. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế phải thực hiện thông báo lại số tiền phạt chậm nộp. Các DN được gia hạn nộp thuế TNDN nếu đang bị cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế do nợ thuế TNDN thì tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế thuế trong khoảng thời gian được gia hạn nộp thuế TNDN.

Ngoài ra, thông tư  cũng quy định miễn thuế môn bài đối với hộ đánh bắt hải sản và hộ sản xuất muối, trường hợp người nộp thuế thuộc diện được miễn thuế đã nộp thuế môn bài năm 2012 thì được hoàn trả số thuế đã nộp.

Giảm 50% tiền thuê đất

Bên cạnh giãn thuế, Thông tư quy định giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 đối với các DN hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đang được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm. Gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với các chủ đầu tư dự án phải nộp tiền sử dụng đất  nhưng đến ngày 10.5.2012 chưa nộp hoặc chưa nộp đủ thì thời gian gia hạn tối đa 12 tháng theo quyết định của UBND cấp tỉnh và được tính từ ngày 10.5.2012. Sau thời hạn trên, các đối tượng vẫn phải nộp bình thường, tuy nhiên không tính phạt chậm nộp trong thời gian được gia hạn. Theo quy định, DN phải có văn bản đề nghị trong đó báo cáo rõ những nội dung khó khăn về tài chính gửi đến Sở Tài chính. 

Anh Vũ

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm