Lớp học online chỉ có mỗi thầy Hoàng Long Trọng và... màn hình máy tính /// Đăng Nguyên

Học thời dịch virus corona

1
10 giờ 30 sáng, buổi dạy của cô Ngô Thị Tuyết Nhung bắt đầu. Cô bước vào lớp, mang giáo án như thường lệ. Nhưng lớp học vắng ngắt, không một học sinh.