Tháo 'điểm nghẽn' đất đai

Tháo 'điểm nghẽn' đất đai

04:45 21/07/2022 13

Nghị quyết 18 của Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII mới đây đã gợi mở nhiều chủ trương, chính sách mới cho sửa đổi luật Đất đai nhằm tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn” trong quản lý, sử dụng đất đai.