Everest Education nỗ lực mở rộng mô hình giáo dục cá nhân hóa

Everest Education nỗ lực mở rộng mô hình giáo dục cá nhân hóa

0
Everest Education thành lập năm 2011 bởi ông Tony Ngo (Thạc sĩ Trường kinh doanh Harvard, Cử nhân ĐH Stanford) cùng ông Don Le (Cử nhân ĐH Stanford) với phương châm là nơi truyền ngọn lửa đam mê học tập trong suốt hành trình của mỗi học sinh.