Cả học sinh và giáo viên đều mong muốn không học vào thứ bảy /// Ngọc Dương

Bối rối trước đề xuất nghỉ học ngày thứ bảy

38
Thông tin đề xuất sửa luật giáo dục và đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cần cân nhắc đưa quy định không tổ chức dạy học vào thứ bảy ở các cơ sở giáo dục phổ thông được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
/form>