Năm 2030, giáo dục VN sẽ nằm trong top 5 khối ASEAN

Năm 2030, giáo dục VN sẽ nằm trong top 5 khối ASEAN

02:30 13/12/2013 1

Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi nói chuyện về tình hình giáo dục hiện nay và giới thiệu nội dung chính của Nghị quyết về đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị T.Ư 8 (khóa 11) do Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức sáng 12.12.