Bộ Giáo dục - Đào tạo cắt giảm 63 vị trí lãnh đạo cấp phòng

2 Thanh Niên Online
Báo cáo với Tổ công tác của Chính phủ, Bộ Giáo dục - Đào tạo cho biết, Bộ không còn phòng trong vụ, nhờ vậy đã giảm được 63 vị trí lãnh đạo cấp phòng so với trước đây.
 
Tổ công tác của Chính phủ làm việc với Bộ Giáo dục - Đào tạo /// Ảnh XUÂN TRUNG Tổ công tác của Chính phủ làm việc với Bộ Giáo dục - Đào tạo - Ảnh XUÂN TRUNG
Tổ công tác của Chính phủ làm việc với Bộ Giáo dục - Đào tạo
Ảnh XUÂN TRUNG
Sáng nay, 28.3, Tổ công tác của Chính phủ do ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, dẫn đầu đã có buổi làm việc với Bộ Giáo dục - Đào tạo xung quanh việc thực hiện một số nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, có việc rà soát, đề xuất đơn giản, cắt giảm hoặc bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không đồng bộ, bất hợp lý, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Viết Lộc, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục - Đào tạo, cho biết từ đầu năm 2017 đến nay, Bộ đã rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức cấu thành của cơ quan, đơn vị theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian; tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25.5.2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục - Đào tạo.
Kết quả, đã giảm từ 23 đơn vị hành chính (vụ, cục và tương đương) xuống còn 21 đơn vị hành chính (giảm 2 đơn vị và 8 vị trí lãnh đạo cấp vụ); sắp xếp lại từ 25 phòng thuộc vụ, thanh tra, văn phòng Bộ xuống còn 10 phòng, giảm 15 phòng.
Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục - Đào tạo là 1 trong 2 bộ không còn phòng trong vụ, thực hiện đúng chủ trương của Chính phủ về tinh giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy công vụ; các phòng trong các cục giảm từ 24 phòng xuống còn 17 phòng. Giảm 63 vị trí lãnh đạo cấp phòng.
Cắt giảm 29 điều kiện kinh doanh lĩnh vực giáo dục
Báo cáo của Bộ Giáo dục - Đào tạo cho biết, thực hiện luật Đầu tư năm 2014, Bộ đã rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, tổng số là 241 điều kiện kinh doanh. Năm 2017, Bộ  chủ động cắt giảm 29 điều kiện, đơn giản hóa 22 điều kiện tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
Ngày 21.4.2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Như vậy, tổng số điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục còn lại là 212 điều kiện kinh doanh.
Bộ Giáo dục - Đào tạo dự kiến trong phương án cắt giảm hoặc đơn giản hóa điều kiện kinh doanh năm 2018, sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 91 điều kiện, chiếm 42,9% (cắt giảm 75 điều kiện, đơn giản hóa 16 điều kiện). Như vậy, cùng với kết quả năm 2017, số điều kiện kinh doanh mà Bộ Giáo dục - Đào tạo đã và dự kiến cắt giảm hoặc đơn giản hóa là 120/241 điều kiện hiện hành, chiếm 49,8%.
Bộ Giáo dục - Đào tạo cho biết, sau khi tổ chức lấy ý kiến của các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan, sẽ tổng hợp và trình Thủ tướng phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh theo quy định. Việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá các điều kiện kinh doanh của Bộ Giáo dục - Đào tạo không mang tính cơ học mà được xem xét cụ thể, chi tiết, kỹ lưỡng về tính cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của từng điều kiện theo quy định hiện hành. 

Bình luận

User
Gửi bình luận
ngyễn thành tâm

ngyễn thành tâm

quan trọng là đã giảm được bao nhiêu người còn giảm đầu mối mà không giảm biên chế thì cũng bằng không?
nguyên lê

nguyên lê

Đúng rồi cắt giảm bao nhiêu người, chứ mập mờ cắt giảm đầu mối, ngân sách chi cho con người không có gì thay đổi. Đề nghị bộ trưởng nêu cụ thể số người được tinh giản và biện pháp giải quyết rõ ràng minh bạch. Đừng có chung chung nữa!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Một trường mầm non hoạt động theo mô hình tự chủ tài chính ở tỉnh Bình Định /// HOÀNG TRỌNG

Nghịch lý học phí tăng mà trường xuống cấp

13 trường mầm non bán công, dân lập ở Bình Định chuyển sang loại hình trường hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn về tài chính được  tăng học phí đang gặp khó khăn như: số trẻ giảm dần, cơ sở vật chất xuống cấp…