Bộ Giáo dục – Đào tạo công bố 3 phương án cho một kỳ thi chung

61
(TNO) Sáng nay 29.7, tại hội nghị tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học mới, Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia thay kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ.

Bầu chọn
Bạn ủng hộ phương án nào về môn thi được Bộ GD - ĐT đề cập trong dự thảo phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia thay kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ vừa được công bố?

Thanh Niên Online xin đăng tải nội dung dự thảo như sau:

Xét công nhận tốt nghiệp THPT và là căn cứ để các cơ sở giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh. Tác động tích cực đối với việc đổi mới phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng dạy học.

Về nguyên tắc: Đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, độ tin cậy của kết quả thi. Đảm bảo tính liên tục của lộ trình đổi mới thi, chuyển từ kiểm tra đánh giá kiến thức sang đánh giá năng lực người học; không gây xáo trộn lớn đối với giáo viên và học sinh.

Phương án tổ chức kỳ thi: Kỳ thi được tổ chức vào tuần thứ hai của tháng 6 hằng năm.

Coi thi, chấm thi:

Địa điểm tổ chức thi: được bố trí thành cụm thi theo địa bàn tỉnh. Tại mỗi tỉnh có thể có một hoặc một số cụm thi tập trung ở thành phố, thị xã, thị trấn. Các điểm thi là các trường THPT và các trường ĐH, CĐ. Bộ GD-ĐT sẽ thảo luận với các tỉnh để quyết định phương án thành lập các cụm thi quốc gia.

Địa điểm chấm thi: thành lập các cụm chấm thi theo vùng miền.

Hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi:

Thành viên là cán bộ, giáo viên của sở GD-ĐT và cán bộ, giảng viên của các trường ĐH, CĐ; lãnh dạo các hội đồng chủ yếu là lãnh đạo các trường ĐH và lãnh đạo sở GD-ĐT có uy tín, nhiều kinh nghiệm trong tổ chức các kỳ thi quốc gia.

Đề thi: Hiện nay Bộ GD-ĐT đang đảm nhiệm việc tổ chức ra đề thi. Trong tương lai, việc này sẽ do trung tâm đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia đảm nhận.

Nội dung câu hỏi của đề thi ở cả 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng cao, vừa có phần cơ bản đáp ứng cho hầu hết thí sinh, vừa có phần nâng cao nhằm phân hóa trình độ học sinh phục vụ công tác tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ.

Đề thi được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực người học, tăng dần các câu hỏi ở mức độ vận dụng, các câu hỏi mở. Cùng với quá trình chuyển mạnh việc dạy và học từ chủ yếu truyền thụ kiến thức sang chú trọng hình thành phẩm chất, năng lực của học sinh, các môn thi sẽ được chuyển dần thành các bài thi (tăng dần yêu cầu vận dụng kiến thức tổng hợp, liên môn từ dễ đến khó).

Hình thức và thời gian làm bài thi: Các môn toán, ngữ văn, lịch sử, địa lí thi tự luận 180 phút.

Các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, ngoại ngữ, thi trắc nghiệm 90 phút.

Về môn thi, Bộ GD-ĐT đưa ra 3 phương án:

Thi theo môn - phương án 1:

Thi 8 môn, gồm: Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí và ngoại ngữ; có 8 buổi thi trong 4 ngày, mỗi buổi thi 1 môn.

Đề thi được xét công nhận tốt nghiệp THTP, mỗi thí sinh phải dự thi 4 môn (gọi là các môn thi tối thiểu) gồm: 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, ngoại ngữ và một môn do thí sinh tự chọn trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí.

Kết quả của 4 môn thi tối thiểu được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT; kết quả 4 môn thi này cũng được sử dụng để đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ có các môn thi phù hợp với ngành đào tạo.

Ngoài 4 môn thi nói trên, thí sinh có quyền đăng ký thi thêm các môn thi của kỳ thi THPT quốc gia còn lại để sử dụng cho việc đăng ký tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ theo yêu cầu của các ngành đào tạo  do từng trường ĐH, CĐ quy định.

Theo lộ trình đổi mới thi, các môn thi sẽ được chuyển dần thành các bài thi với mức độ tích hợp từ ít đến nhiều, từ thấp đến cao phù hợp với thay đổi việc dạy và học ở nhà trường trong quá trình triển khai Nghị quyết 29.

Thi theo bài - phương án 2:

Trong kỳ thi, 8 môn học ở lớp 12 THPT gồm: Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí và ngoại ngữ được chọn để tổng hợp thành 5 bài thi gồm: Bài thi Toán; Bài thi Ngữ văn; Bài thi ngoại ngữ; Bài thi khoa học tự nhiên (gồm Vật lí, Hóa học và Sinh học); Bài thi khoa học xã hội (gồm Lịch sử và Địa lí).

Có 5 buổi thi trong 2,5 ngày, mỗi buổi thi 1 bài thi.

Mỗi thí sinh phải thi 4 bài thi gồm: 3 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và ngoại ngữ; 1 bài thi do học sinh tự chọn từ khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội.

Thi theo bài - phương án 3:

Trong kỳ thi, 11 môn học ở lớp 12 THPT gồm: Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, ngoại ngữ, tin học, công nghệ và giáo dục công dân được cọn để tổng hợp thành 4 bài thi gồm: Bài thi toán - tin (gồm các môn toán và tinh học); Bài thi khoa học tự nhiên (gồm Vật lí, Hóa học, Sinh học và công nghệ); Bài thi khoa học xã hội (gồm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân); Bài thi ngoại ngữ.

Có 4 buổi thi trong 2 ngày, mỗi buổi thi 1 bài thi.

Mỗi thí sinh phải thi cả 4 bài thi nói trên.

Đối với môn ngoại ngữ.

Với những học sinh, sinh viên không được học hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng dạy và học thì không bắt buộc phải thi môn ngoại ngữ, chỉ phải thi các môn thi/bài thi ứng với mỗi phương án (gồm 2 môn thi/bài thi bắt buộc và 1 môn thi/bài thi tự chọn).

Tích cực chuẩn bị các điều kiện để xây dựng và đưa vào hoạt động trung tâm đánh giá năng lực ngoại ngữ quốc gia để tổ chức thi nhiều đợt trong năm. Khi đó, các thí sinh có thể đăng ký thi nhiều đợt trong năm, vào thời gian phù hợp; kết quả các lần thi này được sử dụng trong xét công nhận tốt nghiệp (đối với những thí sinh chưa tốt nghiệp) và tuyển sinh vào ĐH, CĐ.

Sử dụng kết quả thi:

Điểm thi của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp. Như vậy, học sinh sẽ thi quốc gia trước, đăng ký vào học ở ngành và trường ĐH, CĐ sau khi đã có kết quả thi quốc gia.

Xét công nhận tốt nghiệp:

Những học sinh đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định trong quy chế thi sẽ được xét công nhận tốt nghiệp như sau:

- Điểm xét tốt nghiệp: Điểm của 4 môn thi tối thiểu hoặc điểm của 4 bài thi (tương ứng với phương án lựa chọn môn thi hoặc bài thi). Đối với những thí sinh giáo dục thường xuyên không thi ngoại ngữ thì điểm công nhận tốt nghiệp là điểm của 3 môn thi/bài thi.

- Điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có):

Công nhận tốt nghiệp theo quy định trong quy chế thi.

Đối với thí sinh chưa được công nhận tốt nghiệp, sở GD-ĐT căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện ở lớp 12, xét cho thí sinh được dự thi lại ngay trong năm đó bằng đề dự bị để xét công nhận tốt nghiệp theo Quy chế thi.

Tuyển sinh ĐH, CĐ:

Các trường ĐH, CĐ phải công bố thông tin về tuyển sinh trước kỳ thi quốc gia 6 tháng trên website của trường và cổng thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT. Thông tin về tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ phải nêu rõ phương thức tuyển sinh, trong đó cần chỉ rõ hình thức và mức độ sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia trong việc tuyển sinh vào trường theo từng ngành học để học sinh biết và đăng ký thi.

Các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để tuyển sinh: Công bố phương thức tuyển sinh của trường mình trong đó có các môn thi/bài thi của kỳ thi THPT quốc gia sẽ được dùng để xét tuyển đối với những ngành đào tạo của trường (gọi là các môn thi/bài thi xét tuyển) và công bố môn thi/bài thi xét tuyển đối với từng ngành đào tạo của trường.

Trên cơ sở kết quả kỳ thi THPT quốc gia, tùy thuộc tính đặc thù của nhà trường, có thể bổ sung các hình thức kiểm tra năng lực khác như: sơ tuyển, phỏng vấn, viết luận, kiểm tra IQ, thi bổ sung… theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ.

Các trường ĐH, CĐ không sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để tuyển sinh:

Xây dựng đề án tuyển sinh riêng, trình Bộ GD-ĐT. Đề án tuyển sinh riêng chỉ cần rõ phương thức tuyển sinh, điều kiện đảm bảo chất lượng nguồn tuyển.

Những phương án trên sẽ được lãnh đạo sở GD-ĐT các địa phương, các trường ĐH, CĐ bàn thảo tại hội nghị diễn ra ngày hôm nay.

Nếu được sự đồng thuận cao thì Bộ GD-ĐT sẽ công bố phương án tổ chức thi chính thức trong tháng 9.2014 để triển khai áp dụng từ năm 2015.

>> Một kỳ thi quốc gia: Bộ GD-ĐT chuẩn bị trình đề án
>> Một kỳ thi quốc gia: Phải chuẩn bị kỹ lưỡng
>> Một kỳ thi quốc gia: Không thể là ‘dấu cộng’ của hai kỳ thi
>> Kỳ thi tuyển sinh cao đẳng 2014: Dự kiến điểm chuẩn mức thấp nhất

Tuệ Nguyễn

Bình luận

User
Gửi bình luận
duy anh

duy anh

theo tôi có thể bỏ kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học ,học sinh nào đã học đủ chương trình học hết cấp 3 , được chứng nhận tốt nghiệp , nhưng kỳ thi đại học không thể bỏ , lúc đó mới phân loại được học sinh nào chăm học , giỏi mới đậu đại học ,cứ lấy điểm sàn 15 điểm trở lên đậu đại học , 13 điểm đến 15 điểm học cao đẳng ,còn lại học trung cấp và học nghề , nếu muốn học liên thông lên đai học phải thi như một thí sinh thi đai học đủ điểm mới được liên thông, nên bỏ học tại chức vì nơi đó chỉ học để cũng cố ghế mà thôi\n
Nam Dân

Nam Dân

các PA\n1. PA1\n2. PA2\n3. PA3\n4. Xét tốt nghiệp PTTH, thi ĐH theo khối.\n5. Giữ nguyên như kỳ thi năm 2014.\nTôi tha thiết kính mong Bộ Giáo Dục sẽ áp dụng cách thứ tư : Xét tốt nghiệp PTTH, thi ĐH theo khối. Tôi cũng rất mong Bô Giáo Dục nếu thay đổi thì sẽ áp dụng phương án 1, và bắt đầu từ năm 2017, vì không thể ép cả ba thế hệ học sinh lớp 10, 11, 12 (sinh năm 1997, 1998, 1999) trên cả nước đang học theo phương pháp giáo dục cũ của Bộ Giáo Dục lâu nay phải thi theo phương án thay đổi đột ngột như vậy, hâu quả sẽ vô cùng to lớn, nếu thất bại ai sẽ chịu trách nhiệm cho tương lai con em chúng tôi hay lúc đó chỉ học sinh và phụ huynh phải gánh chịu hậu quả ? \n
Nguyễn Đình Mạnh

Nguyễn Đình Mạnh

Nếu áp dụng ngau trong năn 2015 này chắc chắn sẽ gây áp lực nhiều. 2 năm đang học theo 1 mẫu thi bây giờ lại đổi mới học sinh thích nghi sao được. \nnếu áp dụng bộ cần dùng cho hệ học sinh tiếp theo( sinh năm 1999) sẽ hợp lí
văn bình

văn bình

Mấy ông Bộ ơi xin các ông hãy xem kỹ lại vấn đề này,phát triển toàn diện ah,đòi hỏi quá cao rồi đó,giỏi một ngành còn không nổi huống chi học tùm lum mà không biết gì,Các ngài nên đọc những ý kiến này rồi các ngài hãy đưa ra quyết đinh,sao các ngài không xem xét các trường đại học dạy như thế nào,vì đó mới chính là đào tạo các kỹ sư thực thụ mà cứ thay đổi liên tục gây hoang mang cho các em học sinh quá,cá em đã chuẩn bị sẵn sang và đã chọn học theo khối giờ thau đổ chóng mặt như vậy có tộ cho các em không,phụ huynh và học sinh không hài lòng vế các phương án của Bộ đưa ra,hy vọng các ngài dành tý thoiwfi gian đề dọc nững dòng này,thay đổi rồi lại thay đổi,cuối cùng chẳng được gì,chúng tôi rất thất vọng và chán nản cách làm việc của Bộ giáo dục nước nhà quá.Là một phụ huynh tôi hết sức buồn về sự thay đổi chóng mặt này của Bộ,con tôi mơ ước thành một Bác sỹ cứ tập trung học rất nhiều toán hóa sinh ,nhưng vẫn không quen học các môn khá nhưng giờ Bộ lai thay đổi như vậy,cháu cảm thấy rất lo lắng và hoang mang,muốn thay đổi cúng phải co thời gian chừ nv mà ai chịu nỗi,Môn ngoại ngữ năm ngoái mới nói là dạy chưa đúng chuẩn ,nên chỉ là môn tự chon thôi,giowflaij đưa vào môn bắt buộc,các ông thấy các ông làm việc có mâu thuẩn không,mới có mấy tháng không lẽ anh văn dạy đúng chuẩn lại rồi sao,hay chỉ học ngữ pháp mà không biết nói hay nghe,Kính mong các ngài và đặc biệt là ngài Bộ Trưởng xem xét lại và lắng nghe ý kiến người dân,nếu không sẽ loạn mất.
lan oc

lan oc

thay đổi phải báo trước 3 năm chứ.bây giờ nói thay đổi ai mà theo kịp
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm