Buổi chuyển giao HĐQT Trường ĐH Hoa Sen ngày 2.12
Buổi chuyển giao HĐQT Trường ĐH Hoa Sen ngày 2.12
Sáng 2.12, tại Trường ĐH Hoa Sen đã diễn ra lễ bàn giao chức năng, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ giữa HĐQT cũ và HĐQT mới nhiệm kỳ 2012-2017. 
Theo đó, ông Trần Văn Tạo, người nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT trước đây chuyển giao vị trí này cho ông Lưu Tiến Hiệp.
Việc bàn giao này được thực hiện theo Quyết định 5891/QĐ-UBND ngày 9.11.2016 của UBND TP.HCM. Quyết định này công nhận thành phần HĐQT mới được bầu ra từ Đại hội cổ đông bất thường ngày 2.8.2014 trước đó với vị trí Chủ tịch HĐQT là ông Lưu Tiến Hiệp. Tất cả hồ sơ, tài liệu cũng sẽ được bàn giao trong những ngày sắp tới.
Chuyển giao HĐQT tại Trường ĐH Hoa Sen - ảnh 1

tin liên quan

Trường ĐH Hoa Sen kiện UBND TP.HCM
Chiều 11.11, một số thành viên của Hội đồng quản trị (HĐQT) Trường ĐH Hoa Sen vừa được UBND TP.HCM công nhận vào ngày 9.11 đã đến trụ sở trường đề nghị HĐQT cũ bàn giao.

Tú Sơn

Bình luận