Ngày 12.10, ông Nguyễn Thanh Tiệp, Giám đốc Sở GD-ĐT Long An, cho biết toàn tỉnh hiện thiếu 615 nhân viên trường học. Trong số này nhóm thư viện thiếu 240, thiết bị thiếu 146, văn thư thiếu 86, y tế thiếu 114 và kế toán thiếu 29. 
Các trường chưa có nhân viên kế toán gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tài chính như việc dự toán, thanh toán, quyết toán và thực hiện các chế độ, chính sách khác… Nhân viên kế toán kiêm nhiệm không thể hoàn thành công việc được giao vì thiếu chuyên môn, nghiệp vụ.
Trước tình hình này, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh, đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp Sở GD-ĐT tổ chức tuyển nhân viên kế toán cho các trường bậc THPT. Đối với cơ sở giáo dục công lập còn lại, hai sở này cùng với Sở Tài chính tiến hành khảo sát để xem xét tuyển nhân viên kế toán cho mỗi trường hoặc liên trường.

Khôi Nguyên

Bình luận