/// Ảnh minh họa: Diệu Hiền
Ảnh minh họa: Diệu Hiền
Ngày 19.4, Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết đã chính thức đưa ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn học: toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đến học sinh THPT toàn thành phố.
Ngân hàng câu hỏi vừa hỗ trợ tài liệu ôn tập, vừa giúp học sinh làm quen với các câu hỏi thi tắc nghiệm, nhất là với các môn học lần đầu tiên được tổ chức thi dưới hình thức trắc nghiệm khách quan (toán, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân).
Câu hỏi trắc nghiệm khách quan có 4 lựa chọn, trong đó có một lựa chọn đúng và các câu hỏi được biên soạn theo từng chương bài.
Đặc biệt, sau mỗi chương bài có bảng liệt kê đáp án và mức độ nhận thức của học sinh. Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết hiện đã đưa toàn bộ các câu hỏi thi trắc nghiệm THPT lên website (địa chỉ: tthl.danang.edu.vn) để học sinh tham khảo và sử dụng.

An Dy

Bình luận