ĐH Duy Tân và Hội nghị quốc tế về Máy tính, Quản lý và Viễn thông 2013 của IEEE

0
Muốn nắm bắt được trí thông minh của con người, các nhà nghiên cứu đã đưa ra vô số những bài trắc nghiệm đo chỉ số IQ, giải mã bộ não của những kiệt xuất nhân loại để tìm hiểu và nghiên cứu.

Nhưng có lẽ những thước đo thực tế đó vẫn không thể đo được sức sáng tạo vô bờ bến do sự liên tục vận động của loài người. Một trong những lĩnh vực đã làm thay đổi thế giới chính là Điện tử - Viễn thông và Khoa học Máy tính. Từ 21-24.1.2013, Hội nghị Quốc tế về Máy Tính, Quản lý và Viễn thông 2013 (International Conference on Computing, Managements and Telecommunications 2013 - ComManTel 2013) của Hiệp hội Kỹ sư Điện -