Nhà giáo được góp ý về kế hoạch tuyển dụng trước khi hiệu trưởng quyết định

0 Thanh Niên Online
Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập, trong đó có quy định những việc nhà giáo và người học tham gia ý kiến trước khi hiệu trưởng quyết định.
 
Giáo viên sẽ có quyền tham gia góp ý nhiều nội dung trước khi hiệu trưởng ra quyết định tuyển dụng /// Ảnh Vân Ngọc Giáo viên sẽ có quyền tham gia góp ý nhiều nội dung trước khi hiệu trưởng ra quyết định tuyển dụng - Ảnh Vân Ngọc
Giáo viên sẽ có quyền tham gia góp ý nhiều nội dung trước khi hiệu trưởng ra quyết định tuyển dụng
Ảnh Vân Ngọc

Nhiều việc nhà giáo và người học được góp ý

Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập quy định những việc nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động tham gia ý kiến, bao gồm: chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến kế hoạch, đề án, dự án, chiến lược, định hướng phát triển của cơ sở giáo dục.
Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng của cơ sở giáo dục; tổ chức phong trào thi đua của cơ sở giáo dục; báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ sở giáo dục.
Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.
Đáng chú ý, nhà giáo còn được tham gia góp ý về kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động trước khi hiệu trưởng quyết định.
Ngoài ra, nhà giáo có quyền góp ý về việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động; các nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục.
Theo thông tư này, những việc người học tham gia ý kiến bao gồm: kế hoạch giáo dục và đào tạo hằng năm của cơ sở giáo dục; những thông tin có liên quan đến học tập, rèn luyện, sinh hoạt và các khoản đóng góp theo quy định; chế độ chính sách của nhà nước; nội quy, quy định của cơ sở giáo dục có liên quan đến người học.
Ngoài ra, người học còn có quyền góp ý về tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động khác trong cơ sở giáo dục có liên quan đến người học.
Căn cứ đặc điểm, tính chất và nội dung hoạt động, các cơ sở giáo dục áp dụng những hình thức góp ý như: tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua người đại diện với hiệu trưởng; thông qua hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động của cơ sở giáo dục; thông qua đối thoại tại cơ sở giáo dục.
Phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo văn bản để nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và người học tham gia ý kiến; thông qua hộp thư điện tử của đơn vị để nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và người học tham gia ý kiến. 

Hiệu trưởng phải công khai những việc gì?

Thông tư quy định những việc phải công khai để nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động biết, như: chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước liên quan đến hoạt động của cơ sở giáo dục; các nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục.
Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần; kế hoạch, đề án, dự án, chiến lược định hướng phát triển của cơ sở giáo dục; kinh phí hoạt động hằng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí hằng năm; tài sản, trang thiết bị; kết quả kiểm toán của cơ sở giáo dục.
Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng; quyết định bổ nhiệm, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí việc làm, đi công tác nước ngoài, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, thăng hạng, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động; việc đánh giá, xếp loại, hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc.
Bên cạnh đó, hiệu trưởng còn phải công khai các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ sở giáo dục đã được kết luận; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật; kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cơ sở giáo dục.
Kết quả tiếp thu ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của hiệu trưởng đưa ra lấy ý kiến nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động quy định tại điều 11 của thông tư này; văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của cơ sở giáo dục.
Việc công khai tại các cơ sở giáo dục áp dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức công khai như: niêm yết tại cơ sở giáo dục; thông báo tại hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động của cơ sở giáo dục; thông báo tại đối thoại của cơ sở giáo dục; thông báo bằng văn bản gửi toàn thể nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động.
Thông báo cho trưởng các đơn vị trực thuộc và thuộc cơ sở giáo dục và yêu cầu đơn vị thông báo đến nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động làm việc trong các đơn vị đó; thông báo bằng văn bản đến cấp ủy, ban chấp hành công đoàn cơ sở giáo dục; đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục.
Các quy định liên quan đến việc học tập của người học phải được cơ sở giáo dục công khai theo các hình thức phù hợp với nội dung, phương thức, đối tượng, quy mô giáo dục, đào tạo.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm