/// Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Hội nghị các cơ sở đào tạo ngành, chuyên ngành tài nguyên và môi trường diễn ra sáng 14.10 tại TP.HCM đặt ra nhiều vấn đề cấp bách với lĩnh vực không kém phần quan trọng này.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Thiện tham dự Hội nghị, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm như thiết lập mạng lưới các cơ sở đào tạo ngành, chuyên ngành tài nguyên và môi trường nhằm tăng cường sự hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học-chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giữa các cơ sở đào tạo với cơ chế tổ chức, hoạt động cụ thể; xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tuyển dụng nhân tài cho lĩnh vực này; giải pháp nâng cao công tác đào tạo, phát triển nhân lực trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Những báo cáo tại Hội nghị cho thấy khó khăn trong công tác đào tạo ngàng tài nguyên và môi trường, đặc biệt ở phía nam là rất ít cán bộ giảng dạy ở lĩnh vực này, nhất là chuyên ngành biến đổi khí hậu. Tài liệu về biến đổi khí hậu còn hạn chế, kiến thức còn chung, cơ bản, chưa có chương trình đào tạo sau Đại học...

Đào Ngọc Thạch

Bình luận