TP.HCM: Quận Tân Phú tuyển 272 giáo viên, nhân viên cho năm học mới

1 Thanh Niên Online
Ngày 30.8, UBND quận Tân Phú, TP.HCM công bố kế hoạch tuyển dụng vào các trường mầm non, tiểu học và THCS. Theo đó, quận này cần tuyển 272 giáo viên, nhân viên cho các bậc học.
 

Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành thí nghiệm /// B.THANH Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành thí nghiệm - B.THANH
Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành thí nghiệm
B.THANH

Cụ thể, bậc mầm non: tuyển dụng 36 viên chức (29 giáo viên, 7 nhân viên tại vị trí việc làm viên chức), chỉ tiêu cụ thể từng trường như sau:

Trường mầm non Bông Sen tuyển dụng 1 viên chức tại vị trí giáo viên mầm non;

 Trường mầm non Hoa Anh Đào tuyển dụng 6 viên chức (5 giáo viên mầm non và 1 nhân viên văn thư);

Trường mầm non Hoa Hồng tuyển dụng 1 viên chức tại vị trí giáo viên mầm non;


Trường mầm non Hoa Lan tuyển dụng 1 viên chức tại vị trí giáo viên mầm non;

Trường mầm non Hoàng Anh tuyển dụng 1 viên chức tại vị trí nhân viên văn thư;

Trường mầm non Hướng Dương tuyển dụng 3 viên chức tại vị trí giáo viên mầm non;

Trường mầm non Nhiêu Lộc tuyển dụng 9 viên chức (8 giáo viên mầm non và 1 nhân viên văn thư);

Trường mầm non Phượng Hồng tuyển dụng 3 viên chức (2 giáo viên mầm non và 1 nhân viên văn thư);

Trường mầm non Quỳnh Anh tuyển dụng 2 viên chức (1 giáo viên mầm non và 1 nhân viên văn thư);

Trường mầm non Rạng Đông tuyển dụng 4 viên chức (3 giáo viên mầm non và 1 nhân viên văn thư);

Trường mầm non Thiên Lý tuyển dụng 3 viên chức tại vị trí giáo viên mầm non;

Trường mầm non Thủy Tiên tuyển dụng 1 viên chức tại vị trí giáo viên mầm non;

Trường mầm non Vàng Anh tuyển dụng 1 viên chức tại vị trí nhân viên văn thư;

Bậc tiểu học tuyển dụng 127 viên chức (113 giáo viên, 14 nhân viên tại vị trí việc làm viên chức). Trong đó:

Trường tiểu học Âu Cơ tuyển dụng 10 viên chức (6 giáo viên dạy nhiều môn, 2 giáo viên dạy tiếng Anh, 1 giáo viên dạy tin học và 1 nhân viên văn thư);

Trường tiểu học Duy Tân tuyển dụng 5 viên chức (3 giáo viên dạy nhiều môn, 1 giáo viên dạy tiếng Anh, 1 giáo viên Tổng phụ trách Đội)

Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh tuyển dụng 11 viên chức (6 giáo viên dạy nhiều môn, 3 giáo viên dạy tiếng Anh, 2 giáo viên dạy tin học);

Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm tuyển dụng 19 viên chức (7 giáo viên dạy nhiều môn, 8 giáo viên dạy tiếng Anh, 1 giáo viên dạy âm nhạc, 1 nhân viên công nghệ thông tin, 1 nhân viên hỗ trợ giáo dục khuyết tật và 1 nhân viên thư viện);

Trường tiểu học Hồ Văn Cường tuyển dụng 10 viên chức (2 giáo viên dạy nhiều môn, 4 giáo viên dạy tiếng Anh, 1 giáo viên dạy tin học, 1 nhân viên hỗ trợ giáo dục khuyết tật, 1 văn thư và 1 thư viện);

Trường tiểu học Hiệp Tân tuyển dụng 11 viên chức (8 giáo viên dạy nhiều môn, 1 giáo viên dạy tin học, 1 giáo viên Tổng phụ trách và 1 nhân viên văn thư);

Trường tiểu học Huỳnh Văn Chính tuyển dụng 8 viên chức (1 giáo viên dạy nhiều môn, 2 giáo viên dạy tiếng Anh, 1 giáo viên dạy thể dục, 01 giáo viên dạy âm nhạc, 1 giáo viên dạy mỹ thuật, 1 giáo viên Tổng phụ trách và 1 nhân viên công nghệ thông tin);


Trường tiểu học Lê Lai tuyển dụng 4 viên chức (3 giáo viên dạy tiếng Anh và 1 nhân viên công nghệ thông tin);

Trường tiểu học Lê Thánh Tông tuyển dụng 12 viên chức (9 giáo viên dạy nhiều môn, 1 giáo viên dạy tiếng Anh, 1 giáo viên Tổng phụ trách và 1 nhân viên thư viện);

Trường tiểu học Lê Văn Tám tuyển dụng 3 viên chức (2 giáo viên dạy tiếng Anh và 1 giáo viên dạy thể dục);

Trường tiểu học Phan Chu Trinh tuyển dụng 6 viên chức (1 giáo viên dạy nhiều môn, 4 giáo viên dạy tiếng Anh và 1 nhân viên hỗ trợ giáo dục khuyết tật);

Trường tiểu học Tân Hóa tuyển dụng 3 viên chức (3 giáo viên dạy nhiều môn);

Trường tiểu học Tân Hương tuyển dụng 4 viên chức (1 giáo viên dạy tiếng Anh, 1 giáo viên dạy âm nhạc, 1 giáo viên dạy mỹ thuật và 1 giáo viên dạy tin học)

Trường tiểu học Tân Sơn Nhì tuyển dụng 4 viên chức (1 giáo viên dạy nhiều môn, 1 giáo viên dạy tiếng Anh có chứng chỉ B2 Quốc tế theo tiêu chuẩn trường tiên tiến hiện đại, 1 giáo viên dạy tin học và 1 nhân viên công nghệ thông tin)

Trường tiểu học Tân Thới tuyển dụng 8 viên chức (4 giáo viên dạy nhiều môn, 2 giáo viên dạy tiếng Anh, 1 giáo viên dạy âm nhạc và 1 giáo viên dạy mỹ thuật);

Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện tuyển dụng 4 viên chức (2 giáo viên dạy tiếng Anh, 1 giáo viên Tổng phụ trách và 1 nhân viên công nghệ thông tin);

Trường tiểu học Võ Thị Sáu tuyển dụng 5 viên chức (3 giáo viên dạy tiếng Anh và 2 giáo viên dạy tin học).

Bậc THCS tuyển dụng tuyển dụng 87 viên chức (75 giáo viên, 12 nhân viên tại vị trí việc làm viên chức). Trong đó:

Trường THCS Đặng Trần Côn tuyển dụng 8 viên chức (1 giáo viên dạy ngữ văn, 1 giáo viên dạy sinh học kiêm nhiệm thực hành thí nghiệm, 2 giáo viên dạy công nghệ chuyên về kỹ thuật nữ công, 1 giáo viên dạy công nghệ chuyên về kỹ thuật công nghiệp, 1 giáo viên dạy thể dục, 1 giáo viên dạy âm nhạc và 1 giáo viên Tổng phụ trách Đội)

Trường THCS Đồng Khởi tuyển dụng 9 viên chức (2 giáo viên dạy ngữ văn, 1 giáo viên dạy tiếng Anh, 1 giáo viên dạy công nghệ chuyên về kỹ thuật nữ công, 1 giáo viên dạy công nghệ chuyên về kỹ thuật nông nghiệp, 1 giáo viên dạy công nghệ chuyên về kỹ thuật công nghiệp, 1 giáo viên dạy Mỹ thuật, 1 giáo viên dạy tin học và 1 nhân viên thiết bị);

Trường THCS Hoàng Diệu tuyển dụng 20 viên chức (2 giáo viên dạy ngữ văn, 1 giáo viên dạy lịch sử, 1 giáo viên dạy địa lý, 1 giáo viên dạy giáo dục công dân (giáo dục chính trị),  3 giáo viên dạy tiếng Anh, 3 giáo viên dạy toán, 2 giáo viên dạy hóa kiêm nhiệm thực hành thí nghiệm, 1 giáo viên dạy sinh kiêm nhiệm thực hành thí nghiệm, 2 giáo viên dạy thể dục, 1 giáo viên dạy âm nhạc, 1 giáo viên dạy tin học, 1 nhân viên công nghệ thông tin và 1 nhân viên thiết bị);

Trường THCS Lê Lợi tuyển dụng 8 viên chức (1 giáo viên dạy địa lý, 1 giáo viên dạy giáo dục công dân (giáo dục chính trị), 2 giáo viên dạy sinh kiêm thực hành thí nghiệm, 1 giáo viên dạy thể dục, 1 giáo viên dạy âm nhạc, 1 giáo viên dạy công nghệ chuyên về kỹ thuật công nghiệp và 1 nhân viên thiết bị);

Trường THCS Nguyễn Huệ tuyển dụng 10 viên chức (1 giáo viên dạy ngữ văn, 1 giáo viên dạy giáo dục công dân (giáo dục chính trị), 2 giáo viên dạy tiếng Anh, 1 giáo viên dạy toán, 1 giáo viên dạy hóa kiêm nhiệm thực hành thí nghiệm, 1 giáo viên dạy sinh học, 2 giáo viên dạy âm nhạc và 1 nhân viên thiết bị);

Trường THCS Phan Bội Châu tuyển dụng 6 viên chức (2 giáo viên dạy tiếng Anh, 1 giáo viên dạy sinh học, 1 giáo viên dạy công nghệ chuyên về kỹ thuật nữ công, 1 nhân viên thư viện, 1 nhân viên thiết bị);

Trường THCS Tân Thới Hòa tuyển dụng 4 viên chức (1 giáo viên dạy ngữ văn, 1 giáo viên dạy tiếng Anh, 1 giáo viên dạy toán và 1 giáo viên Tổng phụ trách Đội);

Trường THCS Tôn Thất Tùng tuyển dụng 7 viên chức (4 giáo viên dạy tiếng Anh, 1 giáo viên dạy sinh học kiêm nhiệm thực hành thí nghiệm, 1 giáo viên dạy âm nhạc và 1 giáo viên Tổng phụ trách Đội);

Trường THCS Thoại Ngọc Hầu tuyển dụng 10 viên chức (1 giáo viên dạy lịch sử, 1 giáo viên dạy giáo dục công dân (giáo dục chính trị), 1 giáo viên dạy tiếng Anh, 3 giáo viên dạy toán, 1 giáo viên dạy tin học, 1 nhân viên công nghệ thông tin, 1 nhân viên thư viện và 1 nhân viên thiết bị);

Trường THCS Võ Thành Trang tuyển dụng 5 viên chức (1 giáo viên dạy địa lý, 1 giáo viên dạy giáo dục công dân (giáo dục chính trị), 1 giáo viên dạy sinh học kiêm nhiệm thực hành thí nghiệm, 1 nhân viên công nghệ thông tin và 1 nhân viên thủ quỹ);

Trường chuyên biệt Bình Minh tuyển dụng 22 viên chức (7 giáo viên dạy giáo dục đặc biệt, 14 nhân viên hỗ trợ giáo dục khuyết tật và 1 nhân viên văn thư).

* Hội đồng tuyển dụng quy định, ứng viên đăng ký tuyển dụng vào bậc mầm non tập trung kiểm tra, sát hạch trong chiều 10.9, dự tuyển bậc tiểu học vào ngày 11.9 và bậc THCS vào ngày 12- 13.9

Theo đó, hội đồng tuyển dụng phỏng vấn kiến thức chuyên môn (tối đa 70 điểm) với nội dung là những kiến thức liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý, vận dụng kiến thức đáp ứng được yêu cầu vị trí tham gia dự tuyển, ý thức, thái độ, tác phong và ngôn phong trong quá trình trình bày, phòng vấn.

Bình luận 1

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Hồng ngọc toàn

Hồng ngọc toàn

Nộp hồ sơ ở đâu vậy

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Các bạn trẻ cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo đi học, đi làm tại Nhật Bản  /// Ảnh: THU HẬU

Đừng trở thành 'con nợ' khi du học ở Nhật

Chưa thực hiện ước mơ hoài bão tại Nhật Bản, nhiều bạn trẻ VN đã trở thành 'con nợ' khi phải vay mượn số tiền lớn, bị ép buộc, bị lừa gạt khi vừa đặt chân đến nước này du học hoặc thực tập sinh kỹ năng.
Sổ sách là một trong những gánh nặng của giáo viên 	 /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Giảm áp lực sổ sách, lo 'phép vua thua lệ làng'

Chỉ thị chấn chỉnh lạm dụng hồ sơ, sổ sách tại các nhà trường ra đời đáp ứng được mong đợi lâu nay của nhiều nhà giáo. Tuy nhiên, vấn đề mà nhiều người quan tâm là việc giám sát thực hiện ra sao vì lâu nay Bộ vẫn chấn chỉnh nhưng áp lực hồ sơ sổ sách ở không ít nơi vẫn là nỗi ám ảnh của giáo viên.
Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) tham gia huấn luyện tại thao trường /// Bảo Châu

Học làm chiến sĩ

Trong ba ngày từ 21 đến 23.1, gần 500 nam sinh lớp 11 Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM) đã tham gia hoạt động trải nghiệm Một ngày của chiến sĩ tại Trung đoàn 31, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 (Đồng Nai).