Trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi)  /// HIỂN CỪ
Trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) HIỂN CỪ
Sáng 17.6, Trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) đã công bố điểm trúng tuyến và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018.     

Theo đó, điểm chuẩn cụ thể như sau: cao nhất là chuyên tiếng Anh 38,1 điểm, kế đến là chuyên toán 31,05 điểm, chuyên tin 27,25 điểm, chuyên lý 32,2 điểm, chuyên hóa 34,85 điểm, chuyên sinh 28,15 điểm, chuyên văn 33,9 điểm; chuyên sử - địa 23,3 điểm.

Điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên là 21,8 điểm.

Với điểm chuẩn như trên, Trường THPT chuyên Lê Khiết tuyển 387 học sinh, trong đó có 313 học sinh trúng tuyển vào các lớp 10 chuyên và 74 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 không chuyên.

Trường THPT chuyên Lê Khiết cho phép điều chuyển một số thí sinh dự thi chuyên toán có nguyện vọng học lớp chuyên tin, thí sinh dự thi chuyên văn và chuyên tiếng Anh có nguyện vọng học lớp chuyên sử - địa.

Hiển Cừ

Bình luận