Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT 2016

* Số báo danh như trong giấy báo dự thi của thí sinh.
* Chú thích môn thi: D1 (Toán); D2 (Văn); D3 (Lý); D4 (Hóa); D5 (Sinh); D6 (Sử); D7 (Địa); D8 (Ngoại ngữ)

Kết quả tra cứu

STT Cụm thi Họ tên SBD Ngày sinh Giới tính Môn thi Tổng điểm
D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12