Xét đặc cách một giáo sư

0
Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công bố danh sách các tân giáo sư, phó giáo sư được xét duyệt năm 2012.

Theo đó, có 41 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, trong đó có một ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư đặc cách; 426 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, một ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư đặc cách.

Người được đặc cách xét chức danh giáo sư là ông Phùng Hồ Hải, Phó viện trưởng Viện Toán học, 42 tuổi. Ông cũng là giáo sư trẻ nhất trong năm 2012. Phó giáo sư trẻ nhất trong năm nay là bà Nguyễn Khánh Diệu Hồng, 31 tuổi, công tác tại Viện Kỹ thuật hóa học, Trường ĐH Bách khoa.

T. Nguyễn

>> Bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư: Quyền hạn hiệu trưởng đến đâu ?
>> Hiệu trưởng bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư