giao thong thuy xuyen a

Xây dựng tuyến giao thông thủy xuyên Á trên sông Hồng

Xây dựng tuyến giao thông thủy xuyên Á trên sông Hồng

0
Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng vừa có ý kiến chỉ đạo về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến giao thông thủy xuyên Á trên sông Hồng kết hợp thủy điện theo hình thức đầu tư, kinh doanh, sở hữu (BOO).