Khởi động đường trên cao tỉ USD tại TP.HCM

Khởi động đường trên cao tỉ USD tại TP.HCM

11:52 23/11/2021 5

Ý tưởng xây dựng đường trên cao Bắc - Nam từ đường Cộng Hòa đến đường Nguyễn Văn Linh đã chính thức được UBND TP.HCM chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu lập đề xuất dự án.