Chồng chất nỗi lo thiếu giáo viên

Chồng chất nỗi lo thiếu giáo viên

04:15 03/10/2022 2

Tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng trong năm học mới khiến có nơi hàng ngàn học sinh phải nghỉ học, dù khó lòng chấp nhận nhưng đó là thực tế.