Nhà máy trăm tỉ 'chết đứng' vì thủ tục

Nhà máy trăm tỉ 'chết đứng' vì thủ tục

06:42 15/12/2021 2

Sau khi có giấy phép xây dựng, tiền đổ hết vào mua máy móc, Công ty TNHH dịch vụ An Hạ cần thế chấp đất để vay vốn xây dựng nhà máy, nhưng thủ tục tiếp tục không đơn giản…

Đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành chăn nuôi

Đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành chăn nuôi

16:00 03/11/2021 0

Để thực hiện tái cơ cấu, đạt các mục tiêu chiến lược phát triển chăn nuôi, cần triển khai đồng bộ các giải về giống, thức ăn chăn nuôi, công nghệ chăn nuôi, giết mổ và chế biến, khuyến nông…