GPU tại Trung Quốc rớt giá sau khi Ethereum hợp nhất

GPU tại Trung Quốc rớt giá sau khi Ethereum hợp nhất

15:32 26/09/2022 0

Theo SCMP, GPU đang rớt giá mạnh tại Trung Quốc sau khi Ethereum triển khai đợt nâng cấp lớn để chuyển sang cơ chế đồng thuận Proof of Stake (PoS). Cơ chế này được xem như dấu chấm hết cho hoạt động "đào" tiền mã hóa bằng máy tính theo cách truyền thống.