Nhàn đàm: Giỗ quảy miền quê

Nhàn đàm: Giỗ quảy miền quê

08:30 03/07/2022 0

Đầu tháng 6 vừa qua tôi có lịch bay đi du lịch Bolivia. Vé book mấy tháng trước. Sau này ngồi coi lịch âm mới biết trùng ngày giỗ ba. Hai năm dịch bệnh, hứa hẹn bao lần cũng không thể về quê làm mâm cơm cúng viếng.