Giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH T.Ư khóa XIII trong tháng 11

0 Thanh Niên

Ngày 4.11, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH T.Ư khóa XIII trong tháng 11

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021 -2026 và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo gồm 6 người: Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú; do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban. Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo gồm 12 người, do ông Phạm Minh Chính làm tổ trưởng.

Tại cuộc họp đã thảo luận, thông qua quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo; xem xét lần cuối dự thảo kế hoạch của Bộ Chính trị về xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021 - 2026 để ban hành. Theo kế hoạch, tháng 11.2018, các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đây là bước bàn kế hoạch để tiến hành việc xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, thống nhất về phương pháp, cách đặt vấn đề, bước đi cụ thể, chưa phải là công tác nhân sự mà là cơ sở để sắp tới làm công tác nhân sự tốt hơn.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu về trình độ, hiểu biết, phải tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trình độ lý luận cơ bản, bởi đây là những người sẽ hoạch định đường lối chủ trương, lộ trình bước đi sắp tới của đất nước ta, nên phải nắm chắc tình hình trong nước, quốc tế. Quy hoạch phải được thường xuyên rà soát, khi phát hiện có vấn đề là loại ra ngay, đồng thời bổ sung kịp thời khi cần thiết...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm