Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Gia Lai tặng hoa chúc mừng chị Hà Thị Giang Thảo /// Trần Hiếu

Gia Lai có Bí thư Tỉnh Đoàn mới

0
Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Gia Lai vừa tổ chức hội nghị để bầu bổ sung chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIV (nhiệm kỳ 2017-2022).