6 biện pháp phòng bệnh đậu mùa khỉ

6 biện pháp phòng bệnh đậu mùa khỉ

12:13 25/07/2022 0

Tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay... là các biện pháp phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ.