Dịch vụ tạo ảnh động Giphy muốn người dùng Vine chuyển sang sử dụng dịch vụ của mình /// Ảnh: engadget

Giphy ra tay 'cứu' dịch vụ Vine

17:06 29/10/2016 0

Với việc vừa bị Twitter tuyên bố khai tử trong vài tháng tới, người dùng dịch vụ Vine đang rất quan tâm đến vấn đề các dữ liệu video mà mình đăng tải sẽ ra sao.