Cam kết tăng trưởng xanh của một dự án quốc tế

Cam kết tăng trưởng xanh của một dự án quốc tế

14:00 21/10/2021 0

Việt Nam có tiềm năng lớn sản xuất năng lượng sinh học nhờ các nguồn tài nguyên sinh khối sẵn có từ phụ phẩm sau thu hoạch và chế biến nông lâm sản, các phụ phẩm như bã mía, rơm rạ, vỏ trấu… và chất thải động vật.