gmo bom tan

Búa Tạ: Các tính năng quan trọng để 'đua top' ngày đầu

Búa Tạ: Các tính năng quan trọng để 'đua top' ngày đầu

0
Có hàng tá tính năng dành cho người chơi khám phá trong gMO ‘bom tấn’ Búa Tạ, tuy nhiên, nếu biết chọn lọc và quan tâm đúng cách, người chơi sẽ đạt được nhiều hiệu quả cao hơn thay vì chọn cách đầu tư kiểu “ném bom trải thảm”.
/form>