go nhom quy hiem

Thu giữ gần 10 m3 gỗ lậu

Thu giữ gần 10 m3 gỗ lậu

0
(TNO) Sáng 17.1, Hạt kiểm lâm H.Hướng Hóa (Quảng Trị) đã tiến hành vận chuyển hơn 2,3 m3 gỗ lậu thuộc nhóm quý hiếm vừa mới phát hiện từ thị trấn Lao Bảo về trụ sở.