Học trực tuyến, sẽ kiểm tra nhẹ nhàng

Học trực tuyến, sẽ kiểm tra nhẹ nhàng

07:05 31/10/2021 0

Hiệu trưởng các trường đều khuyên học sinh an tâm vì kiểm tra định kỳ theo hình thức trực tuyến diễn ra lần đầu tiên tại TP.HCM vào đầu tháng 11 sẽ rất nhẹ nhàng.