Người phụ nữ Chăm với đôi bàn tay khéo léo

Mạch nguồn bí ẩn

4
1. Bàu Trúc đón tôi bằng phượng hồng rực rỡ và cái nóng khô khốc của những ngày tháng bảy miền Trung.