Google Docs bổ sung tính năng tìm kiếm

Google Docs bổ sung tính năng tìm kiếm

15:46 16/05/2012 0

(TNO) Nhằm hoàn thiện hơn cho sản phẩm của mình, Google vừa bổ sung thêm tính năng tìm kiếm nhanh thông tin gọi là Research vào dịch vụ Google Docs.

Google Docs cải tiến dịch vụ

Google Docs cải tiến dịch vụ

18:53 04/05/2012 0

(TNO) Google vừa bổ sung hơn 450 font chữ mới cho dịch vụ soạn thảo văn bản trực tuyến Google Docs, nhằm hoàn thiện hơn cho dịch vụ của mình.