google fiber

Google Fiber đang mở rộng dịch vụ ở nhiều nơi	 /// Verge

Cuộc bành trướng của Google Fiber

0
Với hàng loạt dự án phát triển mạnh mẽ trên thế giới ảo từ tìm kiếm đến mạng xã hội, Google còn đang đẩy mạnh mảng cung cấp dịch vụ internet và truyền hình cáp.