Google Meet sẽ được miễn phí cho tất cả mọi người đến ngày 30.9  /// Ảnh: Google

Google Meet miễn phí đến tháng 9

14:34 30/04/2020 0

Chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ của Zoom trong thời gian qua do đại dịch Covid-19, Google quyết định cung cấp nền tảng Google Meet của mình miễn phí cho tất cả mọi người.