Cách tắt tính năng mua hàng trong ứng dụng

Cách tắt tính năng mua hàng trong ứng dụng

15:21 14/04/2022 0

Tắt tính năng mua hàng trong ứng dụng là một cách hiệu quả để đảm bảo người dùng hoặc đặc biệt là con nhỏ không mua phải các mặt hàng đắt tiền từ các ứng dụng hoặc trò chơi đã cài đặt.