Google sẽ ngừng tính năng Q&A trên Google Search

Google sẽ ngừng tính năng Q&A trên Google Search

14:49 27/04/2021 0

Từ trước đến nay đối với các truy vấn tìm kiếm nhất định, Google sẽ hiển thị một phần Q&A (tính năng hỏi đáp) nhỏ trên trang kết quả tìm kiếm. Có vẻ như Google đang có kế hoạch khai tử nó vào tháng 6 này.