grand slam nam 2012

Hoàng Thiên dự đủ 4 Grand Slam năm 2012

Hoàng Thiên dự đủ 4 Grand Slam năm 2012

0
Đầu năm 2012, tay vợt trẻ số 1 VN Nguyễn Hoàng Thiên (sinh  năm 1995) chắc chắn có mặt trong tốp 100 trẻ TG, được quyền góp mặt ở cả 4 Grand Slam trẻ hàng đầu TG là giải Úc mở rộng, Pháp mở rộng, Wimbledon và giải Mỹ mở rộng.
/form>