gs cuong

Người viết thư giới thiệu học bổng

Người viết thư giới thiệu học bổng

0
Nhiều năm nay, Giáo sư Lê Văn Cường, Phó chủ tịch Hội đồng kinh tế công thế giới, đi về như con thoi giữa VN và Pháp để đưa những sinh viên giỏi ra nước ngoài làm luận án tiến sĩ, thạc sĩ về kinh tế.
/form>