Nhiều bến xe chết yểu

Nhiều bến xe chết yểu

07:29 01/03/2022 0

Nhiều bến xe tuyến huyện ở Hà Tĩnh được đầu tư tiền tỉ, nhưng đang rơi vào tình cảnh chết yểu vì không hiệu quả.