Giáo viên vùng cao làm shipper

Giáo viên vùng cao làm shipper

07:36 14/11/2021 0

Hơn nửa tháng qua, nhiều giáo viên đang công tác tại huyện vùng cao Quảng Nam đã tự nguyện làm 'shipper' tiếp tế hàng hóa đến tay người dân đang bị cách ly do dịch Covid-19.