Apple ngưng hạ cấp xuống iOS 8.1

Apple ngưng hạ cấp xuống iOS 8.1

12:35 03/12/2014 0

(TNO) Apple vừa ra quyết định chặn việc hạ cấp từ hệ điều hành iOS 8.1.1 xuống iOS 8.1, nhằm hạn chế người dùng sử dụng phiên bản cũ còn tồn tại nhiều lỗi bảo mật.