Diễn đàn hacker HVA chính thức đóng cửa

Diễn đàn hacker HVA chính thức đóng cửa

11:18 28/09/2021 1

Diễn đàn hacker Việt Nam HVA Oneline vừa đóng cửa mọi hoạt động, khi truy cập người dùng nhận được thông báo máy chủ đã tạm ngưng hoạt động vì quá tải hoặc đang được bảo trì khi truy cập.