Khiển trách, cảnh cáo 10 cán bộ Hải quan Hải Phòng

Khiển trách, cảnh cáo 10 cán bộ Hải quan Hải Phòng

1
Ngày 14.5, Tổng cục Hải quan thông tin về kết quả xử lý kỷ luật của Cục Hải quan Hải Phòng đối với một số cán bộ công chức tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (Cục Hải quan Hải Phòng).