Nghi án hối lộ 5 tỉ đồng của Tenma VN vẫn chờ phía công an làm rõ  /// Ảnh: Tenma VN

5 tỉ đồng chi khống vào túi ai?

0
Theo kết luận Thanh tra Bộ Tài chính chưa đủ căn cứ để khẳng định công chức thuế và hải quan tỉnh Bắc Ninh nhận hối lộ 5 tỉ đồng từ Công ty TNHH Tenma Việt Nam.